04
sep

0

Arbete på hög höjd – Fallskydd

Status Nå
Ikke Deltaker
Pris
kr 1 490,00
Kom i gang

Fall är en av de vanligaste orsakerna till skador och dödsfall på arbetsplatsen. Anställda som utför arbete på höjd bör därför ha erforderlig utbildning, övning och kvalifikationer för säker utförande av arbetet.

Det är arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla utbildning för sina anställda.

Arbete på höjd är arbetsmoment som kan resultera i ett fall till en lägre nivå. Exempel på arbeten på höjd kan vara arbeten på tak och på stegar, arbeten på däck och på ställningar, arbete i liftar och arbeten på tunna ytor med risk för fall.