14
nov

0

Arbete på väg – Steg 1

Status Nå
Ikke Deltaker
Pris
kr 5 990,00
Kom i gang

I den här utbildningen kommer du att få grundläggande teoretiska kunskaper kring vad som gäller vid arbete på väg.  Innehållet bygger på Trafikverkets kompetensplan för grundkompetens vid arbete på väg. Grundkompetens består av tre steg.

Utbildningen framför lagar och regler för personer som utför vägarbete och hur regler skall tillämpas vid olika arbeten. Du får även en förståelse för vilka risker som finns vid vägarbete och hur de kan förebyggas för att göra dig till en säker medarbetare.

Vi kommer att behandla ämnen som t.ex trafikverkets säkerhetskrav, lagar och regler, vägmärken och skyddsanordningar, vägarbetsområdet, trafiksäkerhet för trafikanterna och
personligt ansvar och skyddsutrustning. Denna kurs ger dig som kursdeltagare ett kursbevisefter godkänt resultat.