15
okt

0

BAS P och BAS U

Status Nå
Ikke Deltaker
Pris
Lukket
Kom i gang
This kurs is currently closed

För varje byggprojekt ska byggherren utse en byggarbetsmiljö-samordnare för planering och projektering (Bas-P) och en byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet (Bas-U).

Den som ska arbeta med uppgifter för byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P eller Bas-U, behöver ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs för byggprojektet. Det är byggherren som ska se till att de byggarbetsmiljösamordnare som utses är lämpliga.

Kursen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U ger dig erforderlig arbetsmiljökunskap för att kunna agera som BAS-P eller BAS-U i ett bygg- eller anläggningsprojekt.