25
nov

0

ESA – Instruerad person

Status Nå
Ikke Deltaker
Pris
kr 3 990,00
Kom i gang

Denna kurs ger dig nödvändiga kunskaper för att utföra icke-elektriskt arbete i driftrum, i närheten av eller invid en elektrisk anläggning. Kursen är uppbyggd kring och bygger på dokumentet EBR Elsäkerhetsanvisningar, ESA Instruerad person – Icke elektriskt arbete av av Energiföretagen Sverige.

Icke elektriskt arbete

Icke-elektriskt arbete är arbete i närheten av en elektrisk anläggning. Exempel på icke elektriskt arbete är byggnadsarbete, målningsarbete, gräsklippning, rengöring, markarbete etc.

Målgrupp

Kursen ESA – Instruerad person riktar sig till de som är icke elfackkunniga personer och som ska arbeta i miljöer där det finns elektrisk fara som ex driftrum eller i närheten av en elektrisk anläggning och som självständigt utför ett icke elektriskt arbete eller deltar under ledning av elfackkunnig elsäkerhetsledare. Kursen är även lämpad för chefer, arbetsledare och skyddsombud.