04
aug

0

Kjemikaliekurs (PL)

Status Nå
Ikke Deltaker
Pris
kr 1 990,00
Kom i gang

Na pracodawcy spoczywa obowiązek dopilnowania, aby w zakładzie pracy obchodzono się z chemikaliami w należyty i bezpieczny sposób. Pracodawca musi ponadto zapewnić pracownikom oraz społecznemu inspektorowi pracy odpowiednie szkolenie. Rozporządzenie o Wykonywaniu Pracy, § 3-4. 

Niniejszy kurs dotyczy chemikaliów i substancji niebezpiecznych w miejscu pracy. Uczestnik zapoznaje się z: ryzykiem, jego oceną, wartościami granicznymi poszczególnych mieszanin, poprawnym korzystaniem ze środków ochrony indywidualnej, klasyfikacją oraz oznaczaniem substancji, działaniami na rzecz bezpieczeństwa, wykazem środków chemicznych, udzielaniem pierwszej pomocy, a także zasadami postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Kurs dzieli się na 3 lekcje i zawiera 15 tematów. Znajdują się tam ponadto zadania, które należy na bieżąco rozwiązywać, wybierając właściwą odpowiedź. W razie udzielenia błędnej będzie można ją poprawić. Potwierdzenie ukończenia kursu pojawi się automatycznie na portalu w zakładce «Min Side».