10
okt

0

Kjemikaliekurs (NO)

Status Nå
Ikke Deltaker
Pris
kr 1 990,00
Kom i gang

Arbeidsgiver skal sikre at kjemikalier blir håndtert forsvarlig og at arbeidstakere og verneombud får den nødvendig opplæring. Forskrift for utførelse av arbeid § 3-4. 

Dette kurset gir opplæring om de farlige kjemikaliene som forekommer på arbeidsplassen. Kursdeltakeren lærer om risiko, risikovurdering og hvilke grenseverdier som gjelder for kjemikaliene. Videre om bruk av riktig arbeidsutstyr, klassifisering og merking, vernetiltak, stoffkartotek og førstehjelp. Vi ser også på håndtering av nødsituasjoner og mye annet.

Kurset er delt opp i 3 leksjoner med til sammen 15 emner. Kurset har “single choice” oppgaver som må besvares underveis. Svarer du feil får du muligheten til å rette opp. Ved fullført kurs legges kursbeviset automatisk opp på «Min Side» på portalen.