05
des

0

Ställningsutbildning 2-9 meter

Status Nå
Ikke Deltaker
Pris
kr 3 990,00
Kom i gang

Enligt AFS 2013:4 skall uppförande, väsentlig ändring eller nedmontering av en ställning ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Efter utbildningen blir du certifierad ställningsmontör, som er ett krav från arbetsmiljöverket för att bygga ställning över 2 meters höjd.

Du kan gå kursen när det passar dig, ta pauser och återgå där du slutade. Denna kurs är tillgänglig på svenska, engelska, polska och litauiska.

PS. Kursen i engelska, polska och litauiska är uppbyggd enligt norska regler, men deltagarna får ett kursbevis på svenska. Reglerna inom området “Allmän Utbildning” är i stort sett desamma i Norden och utbildning i de olika länderna är godkänd som utbildning i alla länder.