27
des

3

HMS-Håndboken gjør det enkelt for deg

I følge internkontrollforskriften må HMS-arbeidet beskrives og dokumenteres. De fleste ledere opplever dette som en tidkrevende og kjedelig prosess. Motvillig setter man seg ned for å formulere en HMS-målsetting og lage relevante rutiner. Hvor skal man begynne? Hvordan lager man egentlig en rutine?

Det behøver ikke være så vanskelig

Med HMS-Håndboken fra Systemfag Norge slipper du å “finne opp hjulet” på nytt. Vi har laget ferdig maler for målsetting, rutiner og mulige farekilder og risikovurderinger av virksomheten din. Du kan bruke malene som de er, eller redigere og tilpasse dem.

Sammen med brukernavn og passord får du også et hefte med de HMS-aktivitetene som skal gjennomføres i den løpende virksomheten. Heftet inneholder skjemaer for aktiviteter som “Opplæring av ansatte”, “Risikovurdering” og “Handlingsplan”. Ved å bruke disse enkle skjemaene dokumenterer du at virksomheten din har et levende HMS-arbeid.

Et konkret eksempel

Det er lederens ansvar at de ansatte får opplæring i HMS. Hvis du ikke har gitt dine ansatte slik opplæring, og noe alvorlig inntreffer, blir du som leder ansvarlig. Samle derfor de ansatte og ta for deg punktene for opplæring i HMS-Håndboken. Forsikre deg om at alle har forstått, ved at de signerer på skjema: “Opplæring av ansatte”. Da har også de ansatte ansvar, og du sover godt om natten.

Lagre dokumentasjonen på ett sted

Ved et eventuelt tilsyn vil Arbeidstilsynet etterspørre dokumentasjon på HMS-arbeide. Ved å vise til gjennomførte aktiviteter som opplæring av ansatte, kartlegging og risikovurderinger, beviser du at virksomheten har et system for internkontroll. Med den nettbaserte HMS-Håndboken laster du opp dokumentasjonen på “Min Side” og oppbevarer den på ett sted.

En god forsikring

På denne måten blir HMS-Håndboken en beskrivelse og dokumentasjon av virksomhetenes HMS-arbeid. Dette er viktig for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø, og som dokumentasjon hvis noe skulle skje. Siden internkontroll er lovpålagt, vil myndighetene se svært alvorlig på unnlatelser, ikke minst ved en eventuell ulykke.

Innholdsfortegnelse i heftet:

02       Innledning
03       Vår HMS-målsetting
04       Organisering og ansvarsområder
04.1    Verneombud eller avtale om annen ordning
04.2    Organisasjonsplan
05       Oversikt over lover og regler
06       Kompetanse og opplæring
06.1    Opplæring for nyansatte
07       Kartlegging av arbeidsmiljøet
08       Risikovurdering og handlingsplan
08.1    Skjema for risikovurdering og handlingsplan
09       Melding av avvik
09.1    Skjema for melding av avvik
09.2    Skjema for oppfølging av avvik
09.3    Skjema for melding av ulykker og hendelser
09.3    Skjema for oppfølging av ulykker og hendelser
10       Årlig oppfølging av HMS-arbeidet (revisjon)
10.1    Skjema for årlig oppfølging av HMS-arbeidet

Rutiner finnes inne i den nettbaserte HMS-Håndboken. Det gjelder for hovedområdene “Rutiner for brann og beredskap”, “Psykososiale rutiner”, Rutiner for “Fysiske og kjemiske forhold” og “Indre og ytre miljø”. 

Comments (3)

 • WALDEMAR KULESZA

  OK

  reply
  • WALDEMAR KULESZA

   OK

   reply
 • Szymon chuchala

  Ok

  reply

Reply