26
jul

0

HMS-Håndbok

Status Nå
Ikke Deltaker
Pris
kr 3 990,00
Kom i gang

HMS-Håndboken er et ferdig internkontrollsystem. Du får en samlet beskrivelse av virksomhetens HMS-arbeid, hvilke lover som gjelder og hvordan aktiviteten utføres gjennom året.

Håndboken inneholder rutiner, sjekklister og skjemaer for HMS-arbeidet. Vi følger med på lovendringer og sørger for at innholdet alltid er oppdatert, og at du får aktuelle tips og råd. Du kan bruke HMS-håndboka på PC, nettbrett eller mobiltelefon.

Til HMS-Håndbok