HRM-System med timeregistrering for deg som vil ha det enkelt.

Timeregistrering er lovpålagt

Arbeidsmiljøloven § 10-7 sier:

Det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte.

Dette gjelder uavhengig om arbeidstakerne har times betalt eller fast arbeidstid fra 08.00-16.00. Med HRM-System med timeregistrering får du en modul for timeregistrering, samt et enkelt system for personaladministrasjon.

Medarbeiderprofiler

Lei av å lete etter dokumentet for siste medarbeidersamtale? Eller en arbeidskontrakt? I HRM-System med timeregistrering har hver ansatt en egen medarbeiderprofil. Her lagres arbeidstimer, ferieplaner, fravær og utvikling i jobben, for å nevne noe. Den ansatte har selv adgang til begrenset informasjon. De som gis funksjonen HR-leder har full adgang til profilene.

Arbeidsplaner for skift eller turnusarbeid

Mange arbeidsplasser har skift- eller turnusordninger. Da har de ansatte krav på arbeidsplaner, slik at de kan planlegge balansen mellom jobb og fritid. Arbeidsplanene skal gjøre kjent minimum 14 dager på forhånd. Med HRM-systemet kan du enkelt lage arbeidsplaner for dine ansatte.

Du lager et “Skift” og ved hjelp av “Drag And Drop” funksjonen drar du “skiftet” inn i ukeplanen og plasserer det på rett dag og ansatt. det kan for eksempel være formiddags- og ettermiddagsskift. Hvis skiftene er repeterende for en ansatt, kan du kopiere skiftordningen fra en uke til neste.

De ansatte kan selv registrere sine timer

Hvis arbeidsdagen er lik hele uke, for eksempel fra 08.00-16.00 behøver dere ikke aktivere “Skift” funksjonen. Det fritar imidlertid ikke bedriften fra å registrere arbeidstimer. HRM-Systemet gir deg to muligheter:

Du kan selv registrere timer på dine ansatte, eller de ansatte kan registrere sine timer selv. Du har uansett full kontroll over timene, og kan “overstyre” de ansattes registreringer. Du kan også bruke IP-adresser for å styre hvor de ansatte kan sjekke inn.

Ferie og fravær

HRM-Systemet inneholder en ferie- og fraværsmodul. Her oppretter du de fraværsregler som gjelder for deres bedrift, og gjør de tilgjengelig for de ansatte. Noen fravær, slik som fravær ved sykdom er alles rettighet, men du kan også tilordne fraværsregler for enkeltpersoner eller grupper av ansatte.

De ansatte søker om fravær og nærmeste overordnede får en epost med link inn i systemet. Her kan den overordnede godkjenne eller avslå fraværet og begrunne det.

Dokumenter

Du kan laste opp dokumenter på den ansattes medarbeiderprofil, men også på ett felles område for hele virksomheten. Her kan man oppbevare viktige felles dokumenter og skjemaer innen personaladministrasjon. Det kan også være dokumenter for årsberetninger, visjoner og planer, strategier, opplæring, produktark, presentasjonsmaler etc. Systemet støtter de fleste kjente filformater.

Rapporter

Systemet gir muligheter for å hente ut viktig informasjon gjennom oversiktlige rapporter. Det kan være på områder som lønnsutvikling eller de ansattes tilstedeværelse og lignende.

En av flere moduler

Et HRM-System dekker bedriftens behov for personaladministrasjon. Et CRM-system fokuserer på salg og kundebehandling og regnskap sier seg selv. Detter er moduler som kan integreres med HRM-Systemet. I tillegg kan vårt system “Prosjekt med timeregistrering” integreres sømløst med alle disse tre modulene.

Kjøp HRM med timeregistrering

Vi spanderer etableringskostnaden
KunKr 7990,-