Norges enkleste portal for nettbasert opplæring. Velkommen til å prøve!

Hvordan kjøper jeg et kurs?
Må jeg ta hele kurset med en gang?
Får jeg noe hjelp underveis?
Hvordan er eksamen?
Hva skjer når jeg har fullført kurset?
Kan jeg betale med faktura?

Brukerkurs Stillas

 

Pris: 1 990,- NOK

Forskrift om utførelse av arbeid § 17-5 slår fast at de som bruker stillas skal ha opplæring i bruk av stillas. Kurset dekker myndighetenes krav. 

Mer Info

Stillaskurs 2-5 meter

 

Pris: 2 990,- NOK

Arbeid med stillas over 2 meter skal arbeidstaker ha dokumentert opplæring i montering, demontering, endring og kontroll av stillaser.

Mer Info

Stillaskurs 5-9 meter

 

Pris: 3 990,- NOK

Arbeid med stillas mellom 5 og 9 meter skal arbeidstaker ha dokumentert opplæring i montering, demontering, endring og kontroll av stillaser.

Mer Info

Liftkurs (Personløfter)

 

Pris: 2 990,- NOK

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere teoretisk og praktisk opplæring i bruken av disse.

Mer Info

FSE-kurs

 

Pris: 1 490,- NOK

Alle om jobber på eller nær elektriske anlegg er pålagt å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring. FSE-kurset dekker myndighetens krav.

Mer Info

HMS-kurs for ledere

 

Pris: 2 990,- NOK

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Plikten til opplæring gjelder virksomhetenes leder.

Mer Info

HMS-kurs for Verneombud

 

Pris: 3 990,- NOK

Arbeidsmiljølovens pålegger arbeidsgiver å sørge for at verneombud får opplæring slik at de kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte.

Mer Info

Farlig Håndverktøy

 

Pris: 1 490,- NOK

Alt arbeidsutstyr som anses særlig farlig, eller som krever særlig forsiktighet ved bruk skal nå underlegges dokumentert sikkerhetsopplæring.

Kommer høsten 2019.

Varme Arbeider

 

Pris: 2 490,- NOK

Alt arbeidsutstyr som anses særlig farlig, eller som krever særlig forsiktighet ved bruk skal nå underlegges dokumentert sikkerhetsopplæring.

Kommer høsten 2019.