Arbeid i høyden

kr 1.490,00

Fall er en av de vanligste årsaker til skader og dødsfall på arbeidsplassene. Arbeidstakere som utfører arbeid i høyden bør derfor ha nødvendig opplæring, øvelse og kvalifikasjoner for sikker utførelse av arbeidet.

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for opplæring for sine arbedistakere. Det vises til arbeidsplassforskriften § 6-5 og forskrift om utførelse av arbeid § 10-1 og § 10-3.

Kategori: