HMS-kurs for ansatte

kr 1.490,00

I følge Internkontrollforskiften § 5 pt. 2 skal arbeidsgiver “sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.” 

Kategori: