Verneombudskurs (40 t)

kr 9.990,00

henhold til Arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.

Opplæringen skal være på 40 timer. Kurset gir en grundig innføring i tema helse, miljø og sikkerhet og de oppgaver som knyttes til verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Kategori: