Risikovurdering og sikring av arbeidsplassen

Hver oppgave har tre spørsmål. Bare ett av alternativene er riktig. Når du har svart på alle spørsmålene, vises resultatet med riktige og eventuelle feil svar. Feil svar kan rettes ved å ta testen på nytt. Du må ha rett på alle spørsmålene for å komme videre.