Forklaring til skjema

Forskrift om utførelse av arbeid § 17-2 og § 17-3 slår fast at de som skal bygge stillas i høyden opp til 9 meter skal ha teoretisk opplæring og praktisk øvelse. Lengden på den praktiske øvelsen skal være 7,5 timer for 2-5 meter og 15 timer for 5-9 meter. Øvelsen skal skje “under tilsyn og veiledning av en kvalifisert person.”

Les mer om opplæringen her

Bekreftelser

Bekreftelse på praktisk øvelse i stillas 2-5 meter

Bekreftelse på praktisk øvelse i stillas 5-9 meter

Lover og forskrifter:

Arbeidsmiljøloven

Internkontrollforskriften

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Arbeidsplassforskriften

Forskrift om utførelse av arbeid

Produsentforskriften

Ressurser

Nye HMS-forskrifter

Forskriftspeil

Rapport for kontroll av stillas

Instruks for bruk av stillas (.pdf)

Instruks for bruk av stillas (.doc)

Skjema for beregning av vekt