Stillaskurs 2-5 meter – Pris: 4.990,-.

7,5 timer fra kl. 09.00 – 16.00. 

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som skal bygge og bruke stillas for å utføre arbeid i høyden får dokumentert opplæring i montering, demontering, endring og kontroll av stillaser. 

Målgruppe

Alle som skal jobbe montere, demontere, endre og gjennomføre kontroll av stillaser med øverste stillasgulv inntil 5 meter i standard oppsett.

Målsetting

Kvalifisere kursdeltakere for arbeid med stillas inntil 5 meter.

Kursinnhold

  • Montering, demontering eller endringer av stillaser.
  • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander.
  • Vedlikehold, utsortering av uforsvarlig stillasmateriell.
  • Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag.
  • Tillatte belastninger.
  • Kontroll av stillas og annen type risiko.
  • Grunnleggende fallsikring.

Opplæringen gis av kvalifiserte instruktører, og i samsvar med gjeldende forskrifter og etter nye regler trådte i kraft fra 1. januar 2016.

Praktisk informasjon

Kursarrangør sørger for kursmateriell og nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset. Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis for den teoretiske delen. Praksis (7,5 timer) kan tas i egen bedrift under veiledning av stillasmontør.

Påmelding til kurs her:

Stillaskurs 2-5 meter

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 4

Kursdeltaker 1

Kursdeltaker 2

Kursdeltaker 3

Kursdeltaker 4

Kursdeltaker 5

Skriv inn antall og be om et pristilbud.

Bruk dette feltet for spørsmål eller kommentarer.