Ønsker du kontroll med virksomhetens prosjekter?

Prosjekt med timeregistrering

Prosjekt med timeregistrering er et nettbasert verktøy for å administrere teamarbeid og levere kvalitet i alle ledd. I det følgende bruker vi eksempel fra byggebransjen, men systemet passer alle som jobber med prosjekter.

Det er forbausende enkelt å komme i gang med. Du oppretter noen prosjektkategorier som for eksempel: Bolig, Fritidsbolig, Garasje og Annet. Videre kan du lage prosjektmaler som for eksempel: Nytt bygg, Tilbygg, Ombygging, Reparasjon eller Riving.

Se fem minutters video av systemet

Legg til brukere

Når du oppretter et prosjekt kan du legge til medarbeidere og gi dem rettighetene leder, medarbeider eller ekstern. Du kan bestemme at eksterne aktører bare skal ha leserettigheter i prosjektet. Du kan hele tiden oppdatere prosjektet, legge til og slette brukere. Nye deltakere blir alltid varslet på epost. Du kan også velge å varsle alle deltakere om den nye aktøren i prosjektet.

For alle aktiviteter i prosjektet kan man sende en automatisk epost til utvalgte eller alle deltakere. Prosjektdeltakerne mottar en epost med link til aktiviteten i prosjektet.

Milepæler

Prosjektstyring er overblikk, aktiviteter, dialoger og gjøremål. For at prosjektstyringen skal bli effektiv kan du bryte ned hovedmålet i delmål. Delmålene kaller vi milepæler. Eksempler på milepæler kan være rigg, råbygg, utvendig kledning og vinduer, gulv osv. Til milepælene knytter du gjøremål. Du kan opprette lister med gjøremål og knytte de opp mot en bestemt milepæl. Du kan tilordne gjøremål til deg selv og ander deltakere i prosjektet.

Timeregistrering knyttet til prosjekter

Du kan knytte prosjektdeltakernes arbeidstid opp til bestemte gjøremål, milepæler og prosjekter. Deltakerne kan selv registrere timer som brukes, enten ved å aktivere klokka (se bilde) og stoppe den når jobben er gjort, eller ved pauser. Eller ved å legge til timer manuelt. Dette gir kontroll med lønnskostnader og riktig grunnlag for fakturering

Dokumenter, filer og dialoger

Du kan selvfølgelig laste opp filer i systemet. Filer kan legges ved som vedlegg på notater, dialoger, kommentarer osv. Så har systemet en nyttig funksjon: Uansett hvor vedleggene blir lastet og eller sendt, så havner de også under område Dokumenter i systemet. Slik har du 100% oversikt over alle dokumenter i prosjektet. I tillegg kan du lage Docs, og som du ser på bilde holder systemet kontroll på revisjonene av dokumentet.

Rapporter

Du kan opprette mange ulike rapporter i systemet. De kan skrives ut eller eksporteres for å brukes i økonomisystem etc. Rapportene gir også verdifull informasjon om tidsforbruk i et prosjekt. Hvor er flaskehalsene? Hva kan vi bli bedre på?

Kopier hele prosjektet

Vi vet at mange prosjekter er tilnærmet like. Du har kanskje en bestemt fremgangsmåte når du bygger en enebolig. Derfor behøver du ikke finne opp hjulet hver gang. Du kan bare kopiere et helt prosjekt. Da sparer du verdifull tid.

Et enkelt og sikkert nettbasert program

Mange bruker store, dyre programmer som er vanskelig å bruke. Prosjekt med timeregistrering er enkelt, fleksibelt og lett å bruke i praksis. ta kontakt i dag så sender vi brukernavn og passord på epost. Systemet settes opp på domene dittfirma@prosjektsystem.no med høy sikkerhet og daglig backup. Prosjekt med timeregistrering fås på norsk eller engelsk.

Se fem minutters video av systemet

Kjøp prosjekt med timeregistrering

Vi spanderer etableringskostnaden
KunKr 7990,-